Boşanma Sürecindeki Aileler

Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile yapısı, boşanma sürecinde yaşanan çatışmalardan olumsuz etkilenmektedir. Boşanma süreçleri hem hukuki açıdan hem de ruhsal açıdan zor bir süreçtir. Bu süreçten en çok etkilenen ise şüphesiz çocuklar olacaktır. Her yönüyle çocukların en güvenli sığınağı olan aile yapısının parçalanması, onları derinden sarsmakta, bağlanma ve güven duygularını zedelemektedir.

Kaygı düzeyi yükselen bir çocuğun psiko-sosyal hayatında başarılı olamadığı gözlenmektedir. Diğer yandan ise evliliği devam ettiremeyen ebeveynlerin yeniden düzen kurması, onların da maddi-manevi yıpranmasına sebep olmaktadır. Bu geçiş sürecinde bulunan aileler, süreci dengeli ve sağlıklı yönetemiyor, içlerinde bulundukları durumdan dolayı yardıma ihtiyaç duyuyorlar ise alanında uzman kişilerden danışmanlık hizmeti almalarını öneririm.