Çocukların Davranış ve Okul Sorunları

Çocuklarda okula veya sosyal çevreye uyum problemi ve davranış bozukluklarını ele alırken odaklanmamız gereken nokta bu uyumsuzlukların bir anda ortaya çıkmadığıdır. Davranış bozukluğu diye nitelendirebilmek için bazı ölçütler ile bu davranışın oluşum sürecine odaklanmamız gerekmektedir. Asıl nedene ulaşmak bizleri daha kolay çözüme ulaştıracak olmakla beraber zamanında yapılmayan müdahaleler çocuğun daha sonraki dönemlerde edinmesi gereken olumlu davranışları kazanamamasına sebep olacaktır.

Çocukta oluşan bu problemin altında genelde aile ve çevre tutumları yatmaktadır. Çocuğunuzda gördüğünüz olumsuz davranışlardan dolayı onu dışlamamalı, aksine ona destek olarak bu süreci atlatmaya çalışmalısınız. Yaşa göre davranış bozukluklarını kısaca özetleyecek olursak;

  • 1,5 – 2 yaş : Huysuzluk, dikkat çekme arzusu, aşırı hareketlilik
  • 3 – 5 yaş : Huysuzluk, istenen şeyi yapmama, dikkat çekme arzusu, aşırı hareketlilik, aşırı duygusallık, ben merkezli tutumlar
  • 6 – 10 yaş : Huysuzluk, aşırı hareketlilik, aşırı duygusallık, yalan söyleme, okul başarısızlığı, kıskançlık, saldırganlık
  • 11 – 14 yaş : Huysuzluk, aşırı duygusallık, kıskançlık, kontrolsüz öfke, okul başarısızlığı
  • 15 – 18 yaş : Okul başarısızlığı, okuldan kaçma, içki ve sigara alışkanlığı

Sizlerde yukarıda bahsetmiş olduğumuz problemlerden bir/birkaçı ile karşı karşıyaysanız alanında uzman kişilerden danışmanlık almanızı öneririm.