Evlatlık Alan Aileler

Hem hukuki hem psikolojik olarak doğal yollar ile ebeveyn olmaktan farklı usul ve gereklilikler gerektiren “evlat edinme” müessesesi; anne olmanın yalnızca doğumla değil kalbi duygularla da mümkün olduğunu gösteren bir kurumdur.

Ancak süreç olarak farklı hukuki usullere de tabi olan Türk Medeni Kanunu ve Sair Hukuki Mevzuat gereğince çok da kolay olmayan bu süreçte ebeveynler profesyonel desteğe ihtiyaç duydukları gibi süreci tamamlamanın verdiği yorgunluk ile aileye yeni bir bireyin katılmasının her süreçte ailede yaşattığı uyumu yakalamak adına almaları sosyal bir desteğe de ihtiyaç duyacaklardır.

Evlat edinen ebeveynlerin ailede var ise diğer çocuklar ile yeni çocuk arasındaki uyumu ve bağı sağlayabilmeleri yahut eğer evlat edinilecek çocuk ailenin ilk çocuğu ise kendi hayatlarının yeniliklere uyum sağlaması için geçirmeleri gereken süreç tek başlarına baş edemeyecekleri ölçülerde olabileceğinden muhakkak profesyonel bir destek hem çocuk için hem de ebeveynler için ciddi mahiyette önem arz etmektedir.

Sürecin bir birey ve üstelik bir çocuk ve ebeveynlerin hayatını yakından ililendirmesi ve bu anlamda hassaslığının had safhada olduğu gözetildiğinde gerek hukuki gerekse uyum aşaması bakımından profesyonel destek alınması tarafımızdan tavsiye edilir.