Seminer ve Söyleşi

Seminer ve Söyleşi Konuları

 • Okul öncesi dönem çocuğunun genel gelişim özellikleri ve sorunlu davranışı anlama
 • 3-6 Yaş döneminde temel alışkanlıklar : Uyku, Yemek yeme ve Tuvalet eğitimi
 • Okul öncesi dönemden ilköğretime geçiş ve okul olgunluğu 
 • Aile ici iletişimde uygun tutum ve davranışlar, disiplin anlayışı, sorumluluk duygusu kazandırma, ödül ve cezanın yeri
 • Çocuğunuzu yeni kardeşe hazırlarken izlenebilecek yollar ve kardeş çatışmalarını azaltmanın yolları
 • Çocuğumuzla hangi dönemde ne oynayalım, nasıl oynayalım ?
 • Boşanmanın çocuk üzerindeki etkisi ve boşanma sonrası ebeveyn olmak
 • Bilgisayar ve medyanın çocuk gelişimine etkisi
 • Çalışan anne ve çocuğu
 • Çocuğun okula uyumunun desteklenmesi
 • Aile ici etkileşimde anne ve baba olarak rollerimiz, evde disiplini sağlama yolları
 • Çocuğunuza duygularını ifade etmesini nasıl öğretiriz ?
 • Ergenlik dönemi çatışmaları